Ellen: “Ik kan eindelijk de gesprekken weer volgen”

Komt u ook in aanmerking?

Check of u net als Ellen ook in aanmerking komt voor revolutionaire nieuwe hoortoestellen.

U bent niet de enige

Een kwart van de mensen boven de 60 en meer dan de helft van de ouderen boven de 75 jaar heeft last van gehoorverlies. Maar liefst eenderde van de ouderen die een hoortoestel zou moeten gebruiken, draagt er daadwerkelijk één. Vreemd genoeg hebben ouderen vaak weinig kennis over de mogelijkheden van een hoortoestel, over de aanschaf en de vergoeding. Anderen vinden het dragen van een hoortoestel niet nodig of ze willen niet toegeven dat ze slechter horen. Ook zijn er veel mensen die het onprettig vinden dat een hoortoestel te zien is. Tegenwoordig zijn hoortoestellen overigens klein en vallen nauwelijks meer op. Goed horen is van levensbelang. Bedenk maar eens hoe gevaarlijk het is om met een verminderd gehoor aan het verkeer deel te nemen. En als je niet meer aan het verkeer durft deel te nemen, blijf je vaker thuis. Slechthorendheid heeft dus ook maatschappelijke gevolgen. Mensen kunnen in een isolement terechtkomen, doordat ze de deur niet meer uit gaan, gesprekken moeilijk kunnen volgen en daardoor feestjes of restaurants met achtergrondmuziek gaan vermijden.

Weetjes en tips

Ouderdomsslechthorendheid is een vorm van perceptief hoorverlies en wordt veroorzaakt door een stoornis van het binnenoor en/of de gehoorzenuw. Dit betekent dat geluidstrillingen nog wel worden opgevangen, maar dat de signalen door de gehoorzenuw niet meer correct worden verwerkt en getransporteerd. Een aantasting van het binnenoor zorgt niet alleen voor verzwakking van geluiden, maar ook voor vervorming ervan. Bepaalde geluiden worden zachter waargenomen, andere geluiden zijn juist weer scherp en luid. Om deze reden moet je nooit tegen slechthorenden schreeuwen. Langzamer spreken en beter articuleren werkt wel. Veel mensen realiseren zich pas relatief laat, dat slechthorendheid eenvoudig verholpen kan worden. Een late ontdekking kan problemen opleveren, want hoe langer een hoortoestel wordt uitgesteld, des te lastiger wordt het om je erop aan te passen. Wanneer je vermoedt dat je gehoor achteruit gaat, is het verstandig om eens bij de huisarts langs te gaan. De huisarts kan je doorverwijzen naar een Keel- Neus- en Oorarts of naar de audicien. Ook als je 55-plusser bent en je hebt nog geen signalen van Gehoorverlies, dan is het zinvol om een keer vrijblijvend een gehoortest te laten doen.

Ik zou mijn eigen gehoor als volgt willen definiëren:

Test uw gehoor gratis tot 3 April.

Typische kenmerken

  • Je hoort weliswaar dat er gepraat wordt, maar je kunt niet verstaan wat je gesprekspartner zegt
  • Het kost moeite om mensen, die zich achter je of in een andere ruimte bevinden, te verstaan
  • Het volume van radio en televisie wordt steeds harder gezet
  • Je vraagt regelmatig te herhalen wat andere mensen zeggen
  • Het wordt steeds moeilijker om in een openbare gelegenheid het gesprek te kunnen volgen
  • Telefoneren wordt steeds lastiger
  • Je mist vaak de deurbel of de telefoon
  • Zachte geluiden zijn moeilijk te horen, maar harde geluiden zijn juist heel hinderlijk

“ik versta mijn kleinkinderen weer!”